Onze waarden

 
Als we de eekhoorn als embleem van onze gin hebben gekozen, is dat omdat het ons de ideale vertegenwoordiger leek van de waarden die we willen overbrengen.
Ce petit animal, très présent dans les forêts de notre pays, n'est certes pas en voie de disparition, mais son mode de vie et ses habitudes alimentaires nous rappellent l'importance de l'équilibre dans tout écosystème.

Dit kleine dier, zeer aanwezig in de bossen van ons land, wordt zeker niet bedreigd, maar zijn manier van leven en zijn eetgewoonten herinneren ons aan het belang van evenwicht in elk ecosysteem. Als de ontbossing niet rechtstreeks betrekking heeft op de Belgische bossen, kan de geringste onevenwichtigheid op dit niveau catastrofale gevolgen hebben voor de omringende fauna en flora. In deze context is herbebossing een van de belangrijkste manieren om ecosystemen weer in evenwicht te brengen en de
voorwaarden te garanderen die nodig zijn voor het leven in al zijn vormen, met name door de opwarming van de aarde tegen te gaan.​

Daarom nemen we deel aan herbebossingsprojecten die tot doel hebben dit natuurlijke evenwicht te behouden en bepaalde kritieke situaties die in andere delen van de wereld
bestaan, te voorkomen. Daarom doen we voor elke verkochte fles een schenking aan De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) die "bijzondere aandacht besteedt aan thema's zoals klimaatverandering, de rol van bossen in termen van koolstofputten, de opkomst van houtenergie, maar ook de veranderingen in milieu- en maatschappelijke functies die door de samenleving worden geëist". We zijn bijzonder trots op ons partnerschap met deze Belgische vereniging die bosbouwers ondersteunt bij een duurzaam beheer van onze bodems en we nodigen u uit om meer te weten te komen over hun missies en projecten.

Ontdek meer over de KBBM

Notre certificat de plantation

Pour l’année 2023, nous somme fiers de vous montrer que nous avons sponsorisé un projet de plantation de 100 arbres dans la région de Habay. De plus, une partie de notre don est utilisé pour le développement de nouvelles techniques et de nouveaux projets de l’association. « Trees for future ». 

Tout cela ne serait pas possible sans vous !

Nous vous remercions donc de nous aider à contribuer à un monde plus durable et plus respectueux de son environnement.